Ինչպես լիցենզավորել շինարարությունը Հայաստանում - Move2Armenia

Ինչպե՞ս շինարարության արտոնագիր ստանալ Հայաստանում

0
Ինչպե՞ս շինարարության արտոնագիր ստանալ Հայաստանում
15.11.2023
0
Ֆավորիտներին

Դուք որոշել եք բիզնեսով զբաղվել Հայաստանում։ Հարմար տեղ եք գտել, բայց հասկանում եք, որ լայնածավալ փոփոխություններ են հարկավոր։ Գուցե ձեզ անգամ շինթույլտվություն անհրաժեշտ լինի: Այս հոդվածում կպատմենք, թե որ դեպքերում է այն պահանջվում և ինչպես կարելի է ստանալ:

Նյութը պատրաստվել է Move2Armenia Business-ի հետ համատեղ։ Փորձագետները վերլուծել են «Արտոնագրման մասին» օրենքը և ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 2-ի թիվ 777 որոշումը։ Կիսվում ենք ստացված ինֆորմացիայով։

Բովանդակություն

 1. Ո՞վ պետք է շինարարության արտոնագիր ստանա
 2. Արտոնագիր ստանալու կարգը
 3. Ո՞ր դեպքում կարող է արտոնագրի տրամադրումը մերժվել
 4. Արտոնագրի ներդիր ստանալու կարգը

Ո՞վ պետք է շինարարության արտոնագիր ստանա

Ընկերությունները և անհատ ձեռներեցները շինարարություն իրականացնելու դեպքում պետք է պարտադիր ունենան արտոնագիր և շինարարական գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն։ Սակայն կան բացառություններ։ Թույլտվություն ստանալու կարիք չկա հետևյալ դեպքերում․

 • շինթույլտվություն չպահանջող աշխատանքների դեպքում։ Դրանք թվարկված են  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման հավելվածում;
 • օժանդակ շինությունների կառուցման դեպքում, որոնց ընդհանուր մակերեսը չի գերազանցում 150 մ²
 • 50 մ²-ից ոչ ավելի ընդհանուր մակերեսով ավտոտնակների կառուցման դեպքում
 • սեփականատիրոջ կողմից ոչ տնտեսական նպատակներով երկու հարկից ոչ բարձր շինության կառուցման դեպքում
 • 1000 մ²-ից ոչ ավելի ընդհանուր մակերեսով ջերմոցների կառուցման դեպքում
 • գյուղատնտեսական արտադրության նպատակով 500 մ²-ից ոչ ավելի ընդհանուր մակերեսով ոչ հիմնական շինությունների կառուցման դեպքում
 • 100 մ²-ից ոչ ավելի ընդհանուր մակերեսով ոչ հիմնական հասարակական շինությունների կառուցման դեպքում (Օրենք, հոդված 43, մաս 2, կետ 17.3)

Եթե ձեր դեպքը ներառված չէ բացառությունների մեջ, ապա դուք պետք է ստանաք արտոնագիր և դրան կից ներդիր ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում (Որոշում, 4-րդ և 5-րդ կետեր)։ Իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձինք, ՀՀ կառավարության որոշման համաձայն, բացի սույն արտոնագրից, պետք է համապատասխան թույլտվություն ստանան նաև իրենց երկրի իրավասու մարմնից։

Արտոնագիր ստանալու կարգը

Դուք կարող եք փաստաթղթեր ներկայացնել Քաղաքաշինության կոմիտե մի քանի եղանակով.

 1. Անձամբ
 2. Փոստով
 3. Էլեկտրոնային համակարգի միջոցով՝ www.e-gov.am/licenses (Օրենք, հոդված 28).

Ինչ փաստաթղթեր պետք է տրամադրի իրավաբանական անձը (այդ թվում՝ ՍՊԸ).

ա. Արտոնագիր ստանալու հայտ։ Դրանում պետք է նշվեն իրավաբանական անձի անվանումը, կազմակերպա-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը, գտնվելու վայրը և գործունեության վայրերը, կոնտակտային հեռախոսահամարները, գործունեության տեսակը, որով զբաղվում է հայտատուն:

բ. Առնվազն մեկ մասնագետի տվյալներ՝ անձնագրի և մասնագիտական որակավորման փաստաթղթերի պատճեններ։ Դա կարող է լինել դիպլոմ, վկայական, վերապատրաստման վկայական, կոչման հաստատում: Եթե մասնագետն ունի բակալավրի կրթություն, ապա պահանջվում է հինգ տարվա չընդհատված մասնագիտական աշխատանքային փորձ։ Մագիստրոսի կոչման դեպքում՝ երեք տարի։ Օտարերկրյա դիպլոմները Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում են, եթե դա նախատեսված է օրենքով կամ միջազգային պայմանագրերով (Օրենք, հոդված 13).

գ. Մասնագետի կողմից նախկինում կատարված աշխատանքների ցանկ:

դ. Յուրաքանչյուր ներդիրի համար 80 000 դրամ պետական տուրքի վճարման անդորրագիր։ (Որոշում, 9-րդ կետ, «Պետական տուրքի մասին» օրենքի 19-րդ հոդված)։ Վճարումը պետք է կատարվի հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, հակառակ դեպքում արտոնագիրը կչեղարկվի (Օրենք, հոդված 23.1)։.

Արտոնագիրը տրամադրվում է անժամկետ 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում (Օրենք, հոդված 26, 26.1):

Ո՞ր դեպքում կարող է արտոնագրի տրամադրումը մերժվել

Արտոնագիր ստանալու հայտը կմերժվի, եթե

1) փաստաթղթերը թերի են, կեղծված կամ աղավաղված

2) փաստաթղթերը չեն համապատասխանում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին

3) օրենքով կամ կանոնադրությամբ իրավաբանական անձը իրավունք չունի զբաղվելու շինարարական աշխատանքներով

4) արտոնագրի տրամադրումը հակասում է միջազգային անվտանգության ապահովման Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորություններին.

5) օրենքով կամ արտոնագրման կարգով նախատեսված այլ դեպքերում (Օրենք, հոդված 29)։.

Արտոնագրի ներդիր ստանալու կարգը

Շինարարության թույլտվության հետ մեկտեղ Կոմիտեն տրամադրում է նաև արտոնագրի ներդիր՝ փաստաթուղթ, որը հավաստում է, որ պատասխանատու անձանց գիտելիքները համապատասխանում են պահանջներին:

Նման ներդիրները կարող են լինել մի քանիսը՝ յուրաքանչյուրը տարբեր շինարարական ուղղվածության համար․

 • բնակելի, հասարակական և արդյունաբերական
 • տրանսպորտային
 • հիդրոտեխնիկական
 • էներգետիկ
 • հաղորդակցությունների (Որոշում, կետ 6)։.

Վերադառնալով մասնագետներին ներկայացվող պահանջներին՝ պարզաբանենք, որ յուրաքանչյուր ոլորտում իրականացրած շինարարության դիմաց ընկերությունում պետք է աշխատի առնվազն մեկ որակավորված աշխատակից։

Շահութաբեր և կայուն բիզնեսը սկսվում է գործունեության օրինականացումից: Հոգ տարեք փաստաթղթերի մասին, որպեսզի ձեր բիզնեսը բարգավաճի:

Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է իրավաբանական խորհրդատվություն և փաստաթղթերի ձևակերպում, դիմեք Move2Armenia Business.

Ֆավորիտներին
Հետաքրքիր էր? Բաժանորդագրվել տեղեկագրին:
Ի՞նչն է քեզ հետաքրքրում։
Շնորհակալություն բաժանորդագրվելու համար:
Բիզնես
Օրենք և օրենք
Կենցաղ
Երեխաներ
Կենդանիներ
Բնակարան
Գեղեցկություն և խնամք
մշակույթը
Առողջապահություն
Կրթություն
Հասարակություն
Տեղափոխում / Թռիչք
Գնումները
Աշխատանք
Ժամանցի վայրեր
Ռեստորաններ, բարեր, սրճարաններ
Սպորտ
Տրանսպորտ
Զբոսաշրջություն» բաժնում
Ֆինանսներ և բանկեր
Խնդրում ենք ընտրել առնվազն 1 տարր
Հոդվածի հեղինակ
Հոդվածի հեղինակ
 • հոդվածներ՝ 68
 • դիտումներ: 1
Ինչպե՞ս շինարարության արտոնագիր ստանալ Հայաստանում
 • Դեռևս մեկնաբանություններ չկան:
 • Ավելացնել մեկնաբանություն
  Սա հետաքրքիր է