Պատասխանելով Հայաստանում վերաբնակիչների հարկային հարցերին - հոդված Move2Armenia կայքում

Պատասխանում ենք Հայաստանի հարկային ոլորտի վերաբերյալ ներգաղթյալների հարցերին

18
Պատասխանում ենք Հայաստանի հարկային ոլորտի վերաբերյալ ներգաղթյալների հարցերին
26.09.2022
18
Ֆավորիտներին

Վերջին տարիներին Ռուսաստանից Հայաստան ժամանած հարյուրավոր մարդկանց հետաքրքրում է, թե ինչպես են շարունակելու մուծել հարկերը։ Արդյոք ստիպված են լինելու հարկ մուծել երկու երկրում, ինչպես են շարունակելու գործել իրենց ընկերությունները Ռուսաստանում և այլն։ Հարցերը շատ են, հստակ պատասխանները՝ քիչ։ Մենք զրուցել ենք Հայաստանի և Ռուսաստանի հարկային ոլորտի փորձագետների հետ և հավաքել հիմնական հարցերի պատասխանները:

Ես Հայաստան եմ տեղափոխվել 2022 թվականի մարտին, ի՞նչ հարկեր պետք է վճարեմ վեց ամսից ավելի ՌԴ-ից դուրս գտնվելուց հետո։

Նախ, եկեք սահմանենք, թե ինչ է հարկային ռեզիդենտությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում: Հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակը ենթադրում է ունենալ ցանկացած երկրի քաղաքացիություն և 12 ամսվա ընթացքում գտնվել Ռուսաստանի Դաշնությունում ընդհանուր 183 օրացուցային օր [1] պարտադիր չէ միանվագ։ Սահմանի կարճաժամկետ հատումը, ցավոք, չի օգնի։

[1] Կամ 183 օրվանից էլ պակաս, եթե դուք Ռուսաստանում բուժում կամ ուսում եք ստանում, կամ կատարում եք աշխատանքային կամ այլ պարտականություններ՝ կապված ծովային հանքավայրերի հետ։

Մեկնման օրը համարվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվելու օր, ժամանման և մեկնման օրերը որոշվում են անձնագրում սահմանապահների կատարած նշումներով: Այսինքն՝ եթե Հայաստան եք ժամանել 2022 թվականի փետրվարի 28-ին, իսկ մինչ այդ՝ սկսած 2021 թվականի մարտի 1-ից, գտնվել եք Ռուսաստանում (վերոնշյալ 12-ամսյա ժամկետը), ապա դուք համարվում եք ՌԴ հարկային ռեզիդենտ։ Կոնկրետ այս դեպքում դուք ոչ ռեզիդենտ կդառնաք 2022 թվականի օգոստոսի 30-ին, եթե մինչ այդ չվերադառնաք Ռուսաստան։

Ինքնազբաղվածները և անհատ ձեռնարկատերերը շարունակում են վճարել նույն հարկերը, նույնիսկ եթե կորցնեն ՌԴ հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակը։

Այսպիսով, դուք նշված 12 ամսվա ընթացքում արտասահմանում անցկացրել եք 184 օր ։ Այդ պահից սկսած՝ դուք կորցնում եք Ռուսաստանի Դաշնության հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակը և ձեռք եք բերում նոր պարտականություններ։ Ոչ ռեզիդենտների հարկային դրույքաչափը բարձրանում է, և դուք այժմ պետք է 30% հարկ վճարեք ՌԴ հարկային մարմիններին:

Կա՞ն բացառություններ

Այո՛, օրինակ, եթե ռուսաստանյան ընկերությունում աշխատող ՌԴ ոչ ռեզիդենտի հետ պայմանագրում նշված է, որ աշխատանքը Ռուսաստանում չի իրականացվում, ապա ՌԴ-ում աշխատավարձը չի հարկվի, քանի որ եկամտի աղբյուրը համարվում է արտասահմանյան աշխատանքային գործունեությունը (Ռուսաստանի Դաշնության Հարկային օրենսգրքի 208-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 6-րդ ենթակետ): Այստեղ կարևոր է աշխատանքային պայմանագրում նշել, որ աշխատավայրը գտնվում է Ռուսաստանից դուրս։ Այս դեպքում աշխատավարձը կհարկվի ընդունող երկրի օրենքներով (հայաստանյան հարկերի մասին տեղեկատվությունը՝ ստորև)։ 30% հարկման չեն ենթարկվում նաև տնօրենների վարձատրությունը և ռուսական կազմակերպության կառավարման մարմինների անդամներին տրվող վճարները։

Ո՞ր եկամուտն է հարկվում այս նոր, հսկայական հարկով

Այն ամենն, ինչ նախկինում․ ձեր աշխատավարձը, մատուցած ծառայությունների դիմաց ստացած վճարները, վարձակալությունից ստացված եկամուտը, շարժական և անշարժ գույքի վաճառքից ստացած եկամուտը, նվեր ստացած գույքը [2], ներդրումներից և արժեթղթերի հետ գործարքներից ստացած եկամուտը, նույնիսկ վիճակախաղերի և այլ խաղերի շահումները։

Իսկ ինչպե՞ս են հարկայինի մարմիններն իմանում, որ դուք արդեն 184 օր է, ինչ գտնվում եք արևոտ Հայաստանում և շարունակում եք եկամուտ ստանալ Ռուսաստանից։ Այստեղ դուք պետք է պատասխանատու գտնվեք և մինչև Ռուսաստանից բացակայության առաջին ամսվա ավարտը տեղեկացրեք ձեր փոխարեն հարկ վճարողին (գործատուին կամ միջնորդին), որ կորցրել եք հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակը։.

[2] 2019 թվականից ոչ ռեզիդենտները կարող են հարկ չվճարել բնակարանների վաճառքից, եթե լրացել է գույքի սեփականության նվազագույն ժամկետը։

Ի՞նչ պատասխանատվություն է նախատեսված, եթե դուք թաքցնեք ձեր նոր կարգավիճակի վերաբերյալ այս կարևոր տեղեկությունները։

Ընդհանուր առմամբ, բնակության նոր վայրի մասին չտեղեկացնելու համար պատասխանատվություն սահմանված չէ, քանի որ օրենքն ուղղակիորեն չի սահմանում, որ հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակի փոփոխության մասին պետք է անպայման տեղեկացնել հարկային մարմնին: Սակայն 3-ՆԴՖԼ (ֆիզիկական անձի հարկային հայտարարագիր) ներկայացնելիս «դուք Ռուսաստանի Դաշնության հարկային ռեզիդե՞նտ եք» հարցին պետք է պատասխանեք և վճարեք համապատասխան հարկը [3]:

Այժմ Դաշնային հարկային ծառայությունը կարող է պարզել, որ դուք այլևս հարկային ռեզիդենտ չեք հետևյալ կերպ.

– հարցում ուղարկելով սահմանային ծառայությանը,

– օտարերկրյա բանկում ֆիզիկական անձի կողմից հաշիվ բացելու մասին ծանուցումների շնորհիվ [4],

– գործատուի կողմից ներկայացված հայտարարագրերից,

- բանկերից, երբ դուք գումար եք փոխանցում ձեր հաշիվների միջև, այդ թվում՝ արտասահմանյան հաշիվների:

Ներկայումս գերատեսչությունների միջև տեղեկատվության ավտոմատ փոխանակում չի իրականացվում։

Ի՞նչ պատասխանատվության կարող եք ենթարկվել Դաշնային հարկային ծառայությանը ծանուցում չուղարկելու համար:

 1. Եթե հարկային մարմին չներկայացնեք 3-ՆԴՖԼ հայտարարագիր, ապա ստիպված կլինեք վճարել տուգանք՝ չվճարված հարկի 5% յուրաքանչյուր ամսվա համար, բայց ոչ ավելի, քան հարկի 30% և 1000 ռուբլուց ոչ պակաս (ՌԴ Հարկային օրենսգրքի 119-րդ հոդված) [5]: Ձեզ կարող են պատասխանատվության ենթարկել իրավախախտման օրվանից երեք տարվա ընթացքում:
 2. Չվճարված գումարին կավելանան տույժեր։
 3. Տուգանք՝ չվճարված գումարի 20% -ի կամ 40%-ի չափով, եթե հաջողվի ապացուցել դիտավորությունը։

Լավ նորությունն այն է, որ եթե զանցանքը կատարվել է առաջին անգամ, ապա դուք կազատվեք պատասխանատվությունից՝ չվճարված գումարները և տույժերը վճարելու պայմանով։

Եվ, բացի այս ամենը, եթե դուք գործատուից թաքցնեք ռեզիդենտի կարգավիճակը կորցնելու փաստը, կարող եք ենթարկվել կարգապահական տույժի (որպես կանոն, այդ մասին ծանուցման պարտավորությունը ամրագրված է գործատուի ներքին ակտով)։

Եթե դուք աշխատում եք ոչ թե ՌԴ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված, այլ քաղաքացիա-իրավական պայմանագրով , ուսումնասիրեք այն։ Փաստաթղթում սովորաբար նույնպես սահմանված է լինում այս տեղեկատվությունը թաքցնելու համար պատասխանատվությունը, որը կարող է լինել կա՛մ ֆիքսված տուգանք, կա՛մ տոկոս՝ ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար։ Եթե ստուգման ժամանակ Դաշնային հարկային ծառայությունը հայտնաբերի անբարեխիղճ ոչ ռեզիդենտ աշխատակցի, ապա տուգանքը ստիպված կլինի վճարել գործատուն: Այս դեպքում, եթե անտեղյակության պատճառով գործատուն կիրառել է ռեզիդենտի դրույքաչափ, ապա չվճարված հարկաբաժնից և տույժերից բացի, ձեր գործատուն պետք է վճարի նաև տուգանք՝ հարկի 20%-ի չափով։

[3] Ցանկության դեպքում կարող եք Դաշնային հարկային ծառայություն ներկայացնել դիմում՝ հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակը կորցնելու մասին։

[4] Ռուսաստանի Դաշնության ռեզիդենտներից պահանջվում է հայտնել արտասահմանում հաշիվների բացման/փակման (ներառյալ բրոքերային) և հաշվի տվյալների փոփոխության մասին։ Հայտարարագիրը պետք է ուղարկվի Դաշնային հարկային ծառայություն՝ ըստ բնակության վայրի 1 ամսվա ընթացքում անձամբ կամ առցանց: Այս տեղեկությունը չհայտնելու կամ ուշ հայտնելու համար ֆիզիկական անձանց համար նախատեսված է տուգանք՝ սկսած 1000 ռուբլուց:

[5] Պատասխանատվության ենթարկելու ժամկետը զանցանքը կատարելու օրվանից երկու տարի է։

Այժմ անդրադառնանք Հայաստանում ֆիզիկական անձանց հարկային պարտավորություններին։

Պետք է վճարել.

 1. Եկամտահարկ՝ 20%՝ անկախ կարգավիճակից (2022 թվականի համեմատ նվազել է 1%-ով): [6]
 2. Սոցիալական վճար, որը հաշվարկվում է ամսական աշխատավարձից․ մինչև 500 000 դրամ աշխատավարձի դեպքում՝ 4,5%, 500 000 դրամից ավելի աշխատավարձի դեպքում՝ 10 % տարբերությունը և 27 000 դրամ։
 3. Դրոշմանիշային տուրք։
մինչև 100 000 դր  1 500 դր 
100 001 – 200 000 դր  3 000 դր 
200 001 – 500 000 դր  5 500 դր 
500 001 – 1 000 000 դր  8 500 դր 
1 000 001 ՀՀ դրամ և ավելի  15 000 դր 

Այսպիսով, դուք որոշել եք մնալ Հայաստանում և ավելի ամուր կապվել այս երկրին։ Ո՞ր պահին եք դառնում հարկային ռեզիդենտ և ենթարկվում տեղական հարկային օրենքներին: ՀՀ ռեզիդենտ դառնալու համար անհրաժեշտ է.

 1. Գտնվել ՀՀ-ում 180 և ավելի օր։
 2. Հայաստանը պետք է հանդիսանա ձեր կենսական հետաքրքրությունների երկիրը (այստեղ պետք է ունենաք տուն կամ բնակարան, ընտանիք, մասնագիտական կամ այլ գործունեության հիմնական վայր)։ 
 3. Կամ հանդիսանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղծառայող, ով ժամանակավորապես աշխատում է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։

Ի՞նչ այլ հարկեր են վճարում ՀՀ հարկային ռեզիդենտները։

Ամեն ինչ կախված է եկամտի տեսակից.

 1. Տոկոսները, ռոյալթիները, վարձավճարից ստացված եկամուտը հարկվում են 10%.-ով։
 2. Շահաբաժինները հարկվում են 5%-ով:
 3. Գույքի վաճառքից և նվիրատվությունից ստացված եկամուտը հարկվում է 10%:

Դուք որոշել եք դառնալ անհատ ձեռնարկատեր Հայաստանում։ Ի՞նչ է պետք անեք, և ի՞նչ կարող է տեղի ունենալ, եթե չվերահսկեք իրավիճակը։

Եթե դուք դեռ չեք կորցրել Ռուսաստանի Դաշնության ռեզիդենտի կարգավիճակը.

 1. Երեք ամսվա ընթացքում դուք պետք է ծանուցեք Ռուսաստանի Դաշնային հարկային ծառայությանը օտարերկրյա կազմակերպությանը մասնակցության մասին: Մասնակցության դադարեցման կամ մասնակցության մասնաբաժնի փոփոխության մասին ևս պետք է տեղեկացնեք։ Չտեղեկացնելու դեպքում ստիպված կլինեք վճարել 50,000 ռուբլի տուգանք։
 2. Դուք պետք է տարեկան հաշվետվություն ներկայացնեք օտարերկրյա կազմակերպությանը ձեր մասնակցության մասին՝ ներկայացնելով ԿԻԿ (КИК) ձևը և հարկային հայտարարագիր (որը ներկայացրել եք տեղական հարկային գրասենյակ) մինչև հաջորդ տարվա ապրիլի 30-ը: Չներկայացնելու դեպքում ստիպված կլինեք վճարել տուգանք՝ 500 000 ռուբլի։
 3. Մինչև հաջորդ տարվա ապրիլի 30-ը պետք է Ռուսաստանի Դաշնային հարկային ծառայություն ներկայացրեք հայտարարագիր՝ ձեր ԱՁ-ի ստացած շահաբաժինների և եկամուտների մասին և մինչև հաջորդ տարվա հուլիսի 15-ը վճարեք Հայաստանում ձեր ԱՁ-ի գործունեությունից ստացված եկամուտների հարկ՝ 13%։

[6] ՏՏ ոլորտում շահութահարկի դրույքաչափը կազմում է 18 % ՍՊԸ-ի համար, 23 % անհատ ձեռնարկատիրոջ համար, ԱԱՀ-ն՝ 20% կամ 0%՝ կախված ապրանքների կամ ծառայությունների իրացման վայրից, եկամտահարկը՝ 10%, շահաբաժինների հարկը՝ 5%։

Եթե դուք կորցրել եք ՌԴ հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակը, ապա կորցնում եք նաև արտասահմանում ստացած եկամտի գծով Ռուսաստանում հարկ վճարելու բոլոր պարտավորությունները [7]:

Ստորև դիտարկում ենք մասնավոր և ոչ ակնհայտ իրավիճակներ՝ օգտագործելով կոնկրետ օրինակներ:

Եթե դուք Հայաստանում անշարժ գույք եք ձեռք բերում, ապա պետք է վճարեք տարեկան հարկ, որը հաշվարկվում է՝ ելնելով գույքի կադաստրային արժեքից: Հայաստանում անշարժ գույք ձեռք բերելու մասին ավելի մանրամասն գրել ենք այս հոդվածում։.

Եթե որոշեք վարձով բնակարան, տուն կամ կոմերցիոն տարածք հանձնել, ապա պետք է վճարեք հարկ՝ 10%-ի չափով [8]:

Ենթադրենք, բար եք բացել և որոշել եք այնտեղ ռուսական գարեջուր վաճառել։ Այս դեպքում, բացի ԱԱՀ-ից [9], դուք ստիպված կլինեք վճարել նաև ակցիզային հարկ (սա վերաբերում է ոչ միայն անհատ ձեռնարկատերերին, այլ նաև ֆիզիկական անձանց): Ակցիզային հարկ է սահմանված անգամ այն ապրանքների համար, որոնք ներկրվել են ԵԱՏՄ անդամ երկրների տարածքից ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով [10] ։

[7] Ռուսաստանի նախագահի 2022 թվականի մարտի 18-ի հրամանագրով նոր նրբություն է հայտնվել օտարերկրյա իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում գումարի ներդրման մասով։ Մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ՌԴ ռեզիդենտին արգելվում է առանց ՌԴ Կենտրոնական բանկի թույլտվության ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում բաժնեմասի, ներդրման վճարում կատարել։ Թույլտվությունը կարող է տրվել միայն մի շարք պայմանների դեպքում։.

[8] Եթե հարկային տարվա ընթացքում ստացված վարձավճարների գումարը գերազանցում է 60 000 000 դրամը, ավելցուկային մասի համար ֆիզիկական անձից հաշվարկվում է լրացուցիչ եկամտահարկ՝ 10% դրույքաչափով։

[9] Յուրաքանչյուր ներմուծման համար դրույքաչափը 20% է․ կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության Հարկային օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով։

[10] Համաձայն «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի՝ դուք պարտավոր եք օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում հաշվարկել և պետական բյուջե վճարել այս ներմուծման հետևանքով առաջացող ակցիզային հարկը։ Դրույքաչափը կախված է ներմուծվող ապրանքների տեսակից, կարգավորվում է ՀՀ հարկային օրենսգրքի 83-րդ հոդվածով։

Ե՞րբ է ի վերջո հարկերը վճարելու ժամանակը քեզ դեռևս անծանոթ երկրում։

Հայաստանում բոլոր հաշվետվությունները ներկայացվում են միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի հատուկ համակարգի միջոցով։ Ֆիզիկական անձինք պետք է ներկայացնեն հետևյալ հաշվետվությունը (Առաջին հայացքից կարող է բարդ թվալ, ուստի ուշադիր կարդացեք).

 1. Պայմանագրային եկամուտ ստացող աշխատակցի և ֆիզիկական անձի անձնական տվյալների գրանցման մասին դիմում։ Հաշվետու ժամանակաշրջանը՝ աշխատանքի փաստացի մեկնարկի օրվան նախորդող օրվա ավարտն է: Իսկ եթե փաստացի աշխատանքը սկսվում է աշխատանքի ընդունման օրը՝ մինչեւ աշխատանքի ընդունման օրը ժամը 14:00։ Պետք է ներկայացնել հարկային գործակալի №79 հաշվետվություն։
 2. Եկամտահարկ և սոցիալական վճար։ Հաշվետու ժամանակաշրջան՝ ամեն ամիս՝ մինչև հաջորդ ամսվա 20-ը ներառյալ։ Պետք է ներկայացնել հարկային գործակալի №189 հաշվետվություն։
 3. Ֆիզիկական անձանց եկամուտների և եկամտահարկի մասին տեղեկատվություն: Հաշվետու ժամանակաշրջան՝ ամեն տարի, մինչև յուրաքանչյուր հարկային տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը: Պետք է ներկայացնել հարկային գործակալի №165 հաշվետվություն։
 4. Եկամտահարկի և սոցիալական վճարի հաշվարկը կատարվում է ամեն տարի՝ մինչև յուրաքանչյուր հարկային տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը (եթե ֆիզիկական անձը պետք է ինքնուրույն հաշվարկի և վճարի հարկերը): Պետք է ներկայացնել № 163 հաշվետվություն։
 5. Եկամտահարկի և սոցիալական ապահովության վճարների պարզեցված հաշվարկ։ Հաշվետու ժամանակաշրջան՝ ամեն ամիս՝ մինչև հաջորդ ամսվա 20-ը ներառյալ: Պետք է վճարեն եկամտահարկ վճարողի աշխատակիցները, որոնք ազատված են հարկային գործակալի պարտականություններից՝ հաշվետվություն No.  162.

Հաշվետվություն կարող եք հաշվարկել և ներկայացնել ոչ միայն անձամբ, դա կախված է եկամտի տեսակից:

 • Հաշվետվություններ ներկայացնում է և հարկերը վճարում է հարկային գործակալը։ Եթե դուք անհատ ձեռնարկատեր չեք, ապա ողջ հարկային վարչարարության մասին հոգ է տանում ձեր կազմակերպությունը կամ նոտարը: Նրանք կրում են եկամտահարկը հաշվարկելու, պահելու և բյուջե փոխանցելու բոլոր պարտավորությունները։
 • Հաշվետվություններ ներկայացնում է և հարկերը վճարում է ֆիզիկական անձը։ Դուք ամեն ինչ պետք է ինքնուրույն անեք․եթե ձեր՝ որպես ֆիզիկական անձի ստացած եկամուտը հարկային գործակալների միջոցով չի հարկվել։
 • Եթե ամեն ինչ ինքդ ես անում, ապա պետք է գրանցվել հարկային տեսչությունում: Անձինք, ովքեր չեն հանդիսանում Անհատ ձեռնարկատերեր կամ նոտարներ հարկային մարմնում գրանցվելու համար պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը․

1) պարզեցված հարկային համակարգով հարկվելու վերաբերյալ լրացված դիմում

2) անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը

3) հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ եթե չունեք, ապա հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության մասին լիազոր մարմնի կողմից տրված տեղեկանքի պատճենը։

Հարկային մարմնում գրանցվելուց հետո դուք կկարողանաք մուտք գործել ձեր անձնական էջ և ուղարկել հաշվետվություն № 163. Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի հաշվետվություն, որում արտացոլված են ոչ հարկային գործակալներից ստացված եկամուտները (օրինակ՝ վարձավճար, պայմանագրի մյուս կողմը պետք է լինի ֆիզիկական անձ): 

Հայտարարագրում դուք հայտնում եք ձեր կողմից՝ որպես ֆիզիկական անձի ստացած և հարկային գործակալների միջոցով չհարկված եկամուտների մասին: Առայժմ անձնական հաշիվներին դրամական մուտքերը հարկման ենթակա եկամուտ չեն համարվում։ Սակայն այս պահին օրենսդրական առաջարկ է ներկայացվել, որպեսզի ՊԵԿ-ին տրամադրվի քաղաքացիների անձնական հաշիվների հասանելիություն, ինչի արդյունքում հարկային ծառայությանը հասանելի կդառնան քաղաքացիների անձնական հաշիվների մուտքերը։

Եթե որոշեք հեռանալ Հայաստանից, ապա, միևնույնն է, պետք է վճարեք հարկերը, եթե երկրում գտնվեք 180 օրից ավելի։ [11]

[11] Գործնականում այս հարցը դեռ կանոնակարգված չէ և չունի հստակ դատական պրակտիկա։

Այս հոդվածը գրվել է հետևյալ մասնագետների և աղբյուրների օգնությամբ․

 1. Լանա Արզումանովա` իրավաբան, միջնորդ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, Մոսկվայի պետական իրավաբանական ակադեմիայի պրոֆեսոր, Ռուսաստանի փաստաբանների միության Մոսկվայի մասնաճյուղի ֆինանսական օրենսդրության հանձնաժողովի նախագահ: Instagram.
 2. Լիլիթ Սահակյան` Մոսկվայի պետական իրավաբանական ակադեմիայի իրավագիտության մագիստրոս, մեր գործընկեր նախագծի իրավաբան` Move2Business.
 3. Lawsuit LLC` հայկական իրավաբանական խորհրդատվական ընկերություն: www.lawsuit.am.

Ձեզ կարող է հետաքրքրել. հայկական բանկեր, նոտարներ, բիզնես խորհրդատվություն.

Հոդվածի հեղինակ՝ Մարիա Գոնչարովա

Ֆավորիտներին
Հետաքրքիր էր? Բաժանորդագրվել տեղեկագրին:
Ի՞նչն է քեզ հետաքրքրում։
Շնորհակալություն բաժանորդագրվելու համար:
Տեղափոխում / Թռիչք
Օրենք և օրենք
Աշխատանք
Բիզնես
Կենցաղ
Երեխաներ
Կենդանիներ
Բնակարան
Գեղեցկություն և խնամք
մշակույթը
Առողջապահություն
Կրթություն
Հասարակություն
Գնումները
Ժամանցի վայրեր
Ռեստորաններ, բարեր, սրճարաններ
Սպորտ
Տրանսպորտ
Զբոսաշրջություն» բաժնում
Ֆինանսներ և բանկեր
Խնդրում ենք ընտրել առնվազն 1 տարր
Հոդվածի հեղինակ
Հոդվածի հեղինակ
 • հոդվածներ: 28
 • просмотров : 360649
Պատասխանում ենք Հայաստանի հարկային ոլորտի վերաբերյալ ներգաղթյալների հարցերին
 • Հույս
  24.10.2023 в 11:40

  Բարեւ Ձեզ! Հնարավո՞ր է դրոշմանիշային տուրք (24000 դրամ) վճարել ոչ թե դեկտեմբերին, այլ նոյեմբերին։ Ես փակում եմ անհատ ձեռնարկատիրոջը հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի պատճառով և ցանկանում էի փակել անհատ ձեռնարկատիրոջ բոլոր հաշիվները, բայց նախ պետք է անհատ ձեռնարկատիրոջ դրամային հաշվից վճարեմ տարվա դրոշմանիշային տուրքը: (վաղուց մուտքեր չկան, իսկ աշխատանքային ժամանակահատվածում վճարվել են այլ հարկեր)։ Չէի ցանկանա հետաձգել, քանի որ ամեն ամիս հաշիվները գանձվում են, պարզվում է, որ թանկ է

 • Գյուլնազ
  25.05.2023 в 15:53

  Բարի օր Ասացեք, խնդրում եմ, եթե ունեմ Հայաստանում ՏՏ վկայականով անհատ ձեռնարկատեր (ՌԴ քաղաքացի, ՀՀ ռեզիդենտ): Կարո՞ղ եմ ես՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր, աշխատանքի ընդունել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու (Հայաստանում ոչ ռեզիդենտ) աշխատողի։ Արդյո՞ք անհրաժեշտ է աշխատավարձ վճարել հայկական բանկում գտնվող հաշվեհամարին. Մեկ աշխատողի համար եկամտահարկը կկազմի 10%?

 • Անտոն
  11.05.2023 в 12:57

  Աշխատում եմ հայկական իրավաբանական անձ, ունեմ բանկային աշխատավարձի հաշիվ, բայց Հայաստանում չեմ ապրում, գրանցում չունեմ, բնակության թույլտվություն չունեմ։ Նա մեկ տարվա մեջ ապրել է ընդհանուր առմամբ մի երկու շաբաթ։
  Պե՞տք է արդյոք Հայաստանում անձնական եկամտահարկ վճարեմ: Ընկերությունն ինձ համար անձնական եկամտահարկ է վճարում, բայց պե՞տք է դա: Կարո՞ղ եմ նվազեցում ստանալ:

 • Իրաիդա
  14.04.2023 в 11:43

  Բարի երեկո, խնդրում եմ ուղղորդեք ինձ. մայիսին ես դառնում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում հարկային ոչ ռեզիդենտ, ընկերությունը, որտեղ աշխատում եմ, առաջարկում է մայիսից լրացում կատարել, որ ես աշխատում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Հարցն այն է, թե ես ճի՞շտ եմ հասկանում, որ 2023թ.-ի համար պետք է Հայաստանում վճարեմ 21%, իսկ Ռուսաստանում հունվարից մարտ ամիսներին 30% հարկ:

 • Յուջին
  12.04.2023 в 12:09

  Բարեւ Ձեզ!
  Նա հաշվեհամար և քարտ է բացել որպես ՀՀ ոչ ռեզիդենտ և հեռացել այնտեղից՝ ապրելով 183 օրից պակաս։ Շուտով ես կդառնամ Իսպանիայի հարկային ռեզիդենտ, բայց առայժմ, փաստորեն, ես Ռուսաստանի Դաշնության բնակիչ եմ։ Պե՞տք է արդյոք ինչ-որ բան վճարել ՀՀ-ին այն եկամուտներից, որոնք մուտքագրվելու են ՀՀ-ում գտնվող հաշվեհամարին:

 • Լիլիթ
  12.04.2023 в 07:59

  Խնդրում ենք նշել, թե կոնկրետ որտեղից կարելի է տեսնել հայաստանյան օրենսդրական փաստաթղթերում այն հիմնավորումը, որ ՏՏ վկայականով ընկերությունների աշխատողների (ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների համար) անձնական եկամտահարկը սահմանվել է 10%:

 • Մարիա 1234
  07.04.2023 в 09:51

  Ասացեք, խնդրում եմ, ես Հայաստանի և Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, 90 օր է՝ գտնվում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունից դուրս։
  Սահմանը հատել եմ ռուսական անձնագրով, ՌԴ տարածք մտնելիս պետք է տուգանք մուծե՞մ.

  • Դմիտրի
   07.04.2023 в 14:53

   Մարիա, բարև: Կարո՞ղ եք պարզաբանել, թե որն է տուգանքը:
   Եթե նկատի ունեք, որ Հայաստանում 180 օրից ավելի մնալու դեպքում անհրաժեշտ է տուգանք վճարել, ապա ոչ, ձեզ հարկավոր չէ վճարել.

 • Յուրի
  22.03.2023 в 11:19

  Ես Ռուսաստանից հեռացել եմ ավելի քան 183 օր առաջ։ Բայց այդ պահից ես վեց ամսից ավել ոչ մի երկրում չեմ ապրում։ Ամենաերկարը (5 ամիս) ապրել եմ Հայաստանում, ունեմ անհատ ձեռներեց և գրանցում, բանկային հաշիվներ այնտեղ։ Ո՞ր երկրում եմ ես դառնում ռեզիդենտ:

  • Դմիտրի
   07.04.2023 в 14:57

   Յուրի, եթե ունես անհատ ձեռներեց, գրանցում և բանկային հաշիվ Հայաստանում, ապա քո կենսական շահերի ոլորտը կապված է Հայաստանի հետ։ Իսկ տեղական օրենսդրությամբ դուք համարվում եք երկրի բնակիչ:

 • Գլեբ
  31.01.2023 в 09:37

  Ես այնքան էլ չհասկացա հոդվածից. եթե ես պարզեցված հարկային համակարգի ռուսաստանյան IP եմ, ապա ես շարունակում եմ վճարել 6% ռուսական հարկին: Իսկ եթե կես տարի ապրել եմ Հայաստանում, ապա ի՞նչ հարկեր պետք է վճարեմ որպես անհատ ձեռներեց և (կամ) անհատ, եթե շարունակեմ մնալ ռուս անհատ ձեռներեց, բայց Հայաստանում եկամուտ չստանամ։ Շնորհակալություն

  • Գլեբ
   31.01.2023 в 09:45

   Նկատի ունեմ, թե ինչ հարկեր պետք է վճարեմ Հայաստանի հարկային ծառայությանը։

   • Ստանիսլավ
    02.03.2023 в 06:26

    Ինձ նույնպես շատ է հետաքրքրում այս հարցի պատասխանը։ Եթե արդեն գտել եք, խնդրում ենք տարածել:

    • Վիտալի
     05.03.2023 в 01:01

     Այստեղ երկու տարբերակ կա.
     1. Կամ 20% եկամուտ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռներեցներից ստացված եկամուտներից:
     2. Կամ հայկական IP-ի փոխարժեքով. Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունում լիներ հարկային բնակություն, ապա հայկական IP-ի եկամուտներից հնարավոր կլիներ ՌԴ-ում պարզեցված հարկային համակարգով վճարել 6%, այլ ոչ թե 13% անձնական եկամտահարկ։ Այս առնչությամբ բացատրություն եղավ ՌԴ ֆինանսների նախարարությունից. Սակայն Հայաստանում դեռ նման բացատրություն չեմ գտել։

     • Նելլի
      03.04.2023 в 15:26

      Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար եկամտահարկի օբյեկտ է համարվում Հայաստանի Հանրապետության աղբյուրներից ստացված համախառն եկամուտը.

      Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար եկամտահարկի օբյեկտ է համարվում Հայաստանի Հանրապետության աղբյուրներից և (կամ) Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող աղբյուրներից ստացված համախառն եկամուտը.

 • Նիկիտա Կապիշ
  24.01.2023 в 14:31

  Հայաստանում ՍՊԸ է բացել իր անվամբ, ինքն էլ ՌԴ քաղաքացի է, գրանցվել է վարձակալած բնակարանում ու ստացել սոցիալական քարտ։
  Ես պատրաստվում եմ աշխատել ՏՏ ոլորտում, այն է՝ ապահովել մուտք դեպի համալսարանի առցանց ուսուցման հարթակ Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Գործունեության երկրորդ տեսակը ծրագրային ապահովման և վեբ ծառայությունների/ռեսուրսների, ինչպես նաև բիզնեսի ավտոմատացման CRM համակարգերի մշակումն է, ներդրումը և հարմարեցումը:
  Ճի՞շտ եմ հասկանում, որ մի քանի տեսակի գործունեություն կկատարեի, թեկուզ մեկ ոլորտում, աշխատողներ կընդունեի և կհամագործակցեի ներդրողների հետ, և ոչ միայն ճիշտ բացեցի ՍՊԸ-ն։

  • 25.01.2023 в 09:19

   Ընդհանուր առմամբ, ձեր գործողությունները ճիշտ են և ճիշտ, բայց այս մուտքերով կարող եք բացել և՛ ՍՊԸ, և՛ անհատ ձեռներեց: Եթե դուք վարձել եք աշխատողներ, խորհուրդ ենք տալիս ավելի մոտիկից ծանոթանալ ՏՏ վկայական ստանալու հարցին: Հարցերի դեպքում կարող եք կապվել մեզ հետ Instagram-ում՝ instagram.com/forza.business.am

 • Նինա
  01.12.2022 в 13:38

  Բարի օր Խնդրում եմ ասա ինձ.
  Ստացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Ես հարկային ռեզիդենտ եմ։ Ես ունեմ ամերիկյան բրոքերային հաշիվ: Ինչպե՞ս կարող եմ որոշել ԱՄՆ բրոքերից (որը պահումների գործակալ չէ) հարկային դրույքաչափը շահույթի բաժնետոմսերի, բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի շահաբաժինների և արժեկտրոնային վճարումների վրա: Ամերիկյան կորպորացիաների բաժնետոմսեր. Հայաստանը ԱՄՆ-ի հետ կրկնակի հարկման մասին պայմանագիր չունի. Այսինքն՝ ինչքա՞ն ենք վճարում նահանգներում, իսկ Հայաստանում որքան ենք վճարում բոլոր փոխանցված եկամուտներից։

Ավելացնել մեկնաբանություն
Սա հետաքրքիր է